top of page

Utbildning och föreläsning

- Personalen är vår viktigaste resurs! Ja, visst är det så. Jag anpassar utbildning och föreläsning med innehåll som är relevant och viktigt för just din verksamhet i syfte att skapa välmående och hållbara medarbetare och företag. Vi ses i era lokaler eller annan lämplig plats, alternativt på distans om det passar er bäst. Utbildningsmaterial delas ut i samband med utbildning.

Arbetsrätt "light" för nya chefer

Att vara ny som chef och hantera personal kan stundtals vara utmanade och många gånger behöver du veta vad som gäller arbetsrättsligt i en viss situation. Vi går tillsammans igenom vad som är viktigt att kunna inom arbetsrätt.  Vilka rättigheter och skyldigheter du har samt vad du kan kräva av dina anställda. Du får kunskap om arbetsmiljöfrågor, vad som gäller vid olika typer av ledigheter, när måste du förhandla med facken, hur hanterar du medarbetare som inte presterar och mycket mer.

 

Mitt mål är att du ska känna dig tryggare i din roll som chef när det gäller arbetsrättsliga frågeställningar och hur du hanterar olika situationer som dyker upp. Vi blandar egna erfarenheter med praktiska exempel.

 

Exempel på innehåll

- Kortfattad introduktion till arbetsrätten

- Vilka rättigheter och skyldigheter har du som chef

- Kortfattad genomgång av de arbetsmiljöfrågor du behöver känna till som chef

- Diskriminering och kränkande särbehandling

- Vad gäller kring semester, föräldraledighet och andra ledigheter

- Fackliga förhandlingar, när och hur?

- Hur hanterar man en medarbetare som inte presterar eller som missköter sig

- Avslut av anställning, arbetsbrist, personliga skäl

 

Utbildningen lämpar sig bäst för dig som är ny chef eller som har jobbat några år som chef men vill fräscha upp kunskaperna.

DSC_1705.JPG
Peka penna och finger på dokument

Systematiskt arbetsmiljöarbete
för chefer, ledare, skyddsombud

Arbetsmiljölagen ställer krav på att alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (förkortas SAM). Som chef behöver du därför kunskap hur detta ska integreras som en naturlig del i din verksamheten.

 

Syftet med utbildningen är att du ska få kunskap och känna dig tryggare i ditt eget arbetsmiljöarbete både vad gäller lagstiftning och föreskrifter men även tydliggöra ansvar och belysa hur arbetsgivare, anställda och skyddsombud bör samverka i arbetsmiljöfrågor.

 

Utbildningen växlar mellan korta föreläsningar, information till interaktioner, bikupor. 

Exempel på innehåll

- Vad säger arbetsmiljölagen och föreskrifterna SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö)

- Vad gör arbetsmiljöverket

 - Vad är arbetsgivarens ansvar, anställdas skyldigheter, skyddsombudets roll och ansvar?

- Hur undersöker och riskbedömer man arbetsmiljön?

- Arbete med handlings- och åtgärdsplaner

- Vad innebär ansvar och delegering av arbetsmiljöuppgifter?

- Kränkande särbehandling,

- Ohälsosam arbetsbelastning

- Diskriminering

- Rehabilitering

En grundutbildning för dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud. Inga förkunskaper krävs.

möte

Systematiskt arbetsmiljöarbete
för anställda

För att uppnå en god arbetsmiljö behövs en samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. I denna utbildning går vi igenom risker, vad är ett tillbud och hur kan olyckor förebyggas genom en ökad medvetenhet kring säkerhetsinstruktioner och rutiner. 

Exempel på innehåll:

- vilka lagar behöver du som anställd känna till

- vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete

- ditt ansvar som anställd

-vad gör ett skyddsombud

- vad är en skyddsrond?

- vilka risker finns på din arbetsplats?

- rutiner kring risk, tillbud och olyckor på din arbetsplats

- kränkande särbehandling

- ohälsosam arbetsbelastning

- diskriminering

- rehabilitering

 

möte
stressad Man

Vägen till väggen- för chefer
 en utbildning om stress i arbetslivet 

stressad kvinna

Vägen till väggen- för medarbetare
en utbildning om stress i arbetslivet 

stressad kvinna
bottom of page