top of page

Integritetspolicy 

PRIVACY POLICY - EMBLA COACH & CONSULTING AB

I denna integritets policy beskriver jag hur jag hanterar och skyddar dina personuppgifter.

 

Embla Coach & Consulting AB tror på̊ en transparent kundrelation. ​Det är viktigt för mig att du känner dig trygg med hur jag hanterar dina personuppgifter. Jag vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar och interna riktlinjer och rutiner.

Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer.

GDPR stärker skyddet av den personliga integriteten av behandling av personuppgifter. Personuppgifter är alla uppgifter som kan knytas till en identifierbar nu levande person. Exempel på̊ personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, IP-nummer, samt foto, film eller ljudinspelning med en identifierbar person.

I samröre med mig, som kund, leverantör, besökare på̊ sajter kopplade till verksamheten samtycker du till Embla Coach & Consulting AB:s (organisationsnummer 559393–2444) behandling av personuppgifter som beskrivs här och som sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling och bevarande av personuppgifter

Jag samlar enbart in personuppgifter som är nödvändiga för verksamhetens art.

• Namn, telefonnummer, adress, och organisationsnummer bevaras i Excelfil

• E-postadresser bevaras i mitt mail program (Mailchimp)

• Personuppgifter bevaras så länge det kan anses nödvändigt att fullgöra våra förpliktelser samt för myndighetskrav

Jag behåller personuppgifter som är nödvändiga för mig för att fullgöra avtal med dig som kund eller leverantör, samt att uppfylla säkerhets- och myndighetskrav.

När jag behandlar personuppgifter för de ändamål som nämns använder jag mig av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som kontaktperson om verksamheten och våra arrangemang.

 

Varför jag bevarar personuppgifter:

• För att marknadsföra nya tjänster mot dig som kund

• Skicka dig information om föreläsningar, utbildningar, arrangemang

• Tipsa om verktyg och metoder

• Hantera anmälningar till föreläsningar, utbildningar och arrangemang

• Behålla historik om deltagare som deltagit på̊ olika föreläsningar, utbildningar och arrangemang

 

Policy gällande tredje part

Leverantörer av exempelvis IT-tjänster som behövs för att bedriva verksamheten får tillgång till personuppgifter, exempeljags bokförings-, löne- och mailleverantörer. Embla Coach & Consulting AB lämnar inte ut personuppgifter till obehöriga parter utan ditt samtycke.

Ändringar

Embla Coach & Consulting AB förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy i takt med att ny lagstiftning infaller. Senaste ändringen är gjord 2024-01-23.

Kontaktinformation

Kontakta mig på jennie@emblacc.se  om du undrar hur dina personuppgifter behandlas av mig, eller om du önskar att jag ändrar/raderar dina personuppgifter. Du har också̊ rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål.

T

Section Title

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Section Title

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page