top of page

Rekrytering 

Vid rekrytering av ny personal har man två val.

 

Antingen gör man det själv eller ta hjälp. Om ni väljer att rekrytera själva är det viktigt att ni tar er den tid som processen kräver. En felrekrytering kan i längden kosta er dyrt i tid, pengar men även energi.

Jag stöttar er i hela eller delar av rekryteringsprocessen, det som passar er bäst.  Jag är väldigt mån om att alla parter i en rekryteringsprocess ska bli nöjda.

Exempel på steg som kan ingå;

- Kravprofil

- Annonsering (ta hjälp att skriva attraktiva annonser)

- Urval 

- Kompetensbaserad intervju

- Tester med återkoppling, ex personlighetstest, kapacitetstest

- Referenstagning och bakgrundskoll

 

Jag är certifierad i Masters plattform, https://www.master.se/

Second opinion och Tester 

Second opinion

Vill ni göra större delen av rekryteringen själva men få en oberoende bedömning av din/dina slutkandidater innan du fattar beslut att anställa. Jag gör en kompetensbaserad intervju, tester med återkoppling, referenstagning och bakgrundskontroll.

Tester

Vill ni göra det mesta jobbet själv men känner att ni vill komplettera med tester för att göra er egen bedömning än mer komplett. 
 

- Med personlighetstest kan ni förutsäga beteende hos personer på jobbet och därmed välja den kandidat som matchar kraven i tjänsten, ex hur kandidaten arbetar, motiveras, relaterar till andra, anpassar sig till nya utmaningar med mera. 
 

- Med ett kapacitetstest får ni en bra uppfattning om kandidatens potential och förmåga att utvecklas. Det mäter kandidatens förmåga att ta in ny kunskap, analysera och lösa problem. Ni kan känna er trygg med att den som anställs klarar komplexa uppgifter eller är lämplig som framtida chef.

 

Med hjälp av tester kan ni ta bättre beslut utefter kandidatens förmåga och kompetens. 

 

Jag är certifierad i Masters plattform, https://www.master.se/

bottom of page