top of page

Rehabilitering

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar uppstår när medarbetarens arbetsförmåga sätts ner på grund av sjukdom eller skada. Ansvaret omfattar alla sorters sjukfall och skador, även om arbetet inte är orsaken till sjukfrånvaron. 

 

Vad är du som arbetsgivare skyldig att göra och vilka krav kan du ställa på medarbetaren?

Exempel på stöd 

- upprepad korttidssjukfrånvaro 

- hälsosamtal

- rehabutredning

- individuell rehab plan (rehab plan krävs om din medarbetare förväntas vara sjukskriven mer än 60 dagar) 

- identifiera arbetsanpassning

- plan för återgång i arbetet

Jag finns som stöd i hela eller delar av processen. 

bottom of page