top of page

Chefstöd 

Ibland stöter man på frågor som chef där man önskade att man kunde kontakta en kunnig person inom området. Jag  är din "stöd - i - nöd" och agerar som support och bollplank i alla typer av HR relaterade frågor.

Exempel på stöd

-  skriva anställningsavtal så allt som behövs finns med

- tolka kollektivavtal, vad gäller, vad gäller inte

- om inget kollektivavtal finns , vad säger lagen

- ledighet, frånvaro

- komma till rätta med misskötsel eller underprestation

- hur agerar vi i alkohol eller drog ärenden 

- hur görs en rehabiliteringsutredning

- komma tillrätta med personal som ofta är sjuka vilka kostar mycket pengar

- vad gäller vid avveckling

- vad gäller vid uppsägning och avsked

- vad behövs vid enskilda överenskommelser

- stöd i ”svåra samtal” 

bottom of page