top of page

Interim 
HR-konsult 

Företag har olika behov.

Någon behöver HR-stöd på heltid eller deltid i väntan på en rekrytering, under en omorganisation, i ett förändringsarbete, eller under en sjukskrivning. 

 

Ett annat företag har ingen egen HR-resurs men däremot behov av professionellt stöd i HR frågor ett visst antal timmar i veckan eller i månaden. 

 

Behovet kan se olika ut men stödet du får är detsamma. Jag har erfarenhet av många branscher och är van att snabbt komma in och förstå företagets verksamhet och behov.

När passar det att ta in en HR konsult

  • Vid föräldraledighet, tjänstledighet & sjukskrivning

  • Du är "mellan" HR-chefer, i väntan på rekrytering

  • I ett förändringsarbete

  • Du behöver stöd och rätt kompetens snabbt

  • Du vill utveckla organisationen

  • Du behöver specialistkompetens inom ett område 

  • Större större HR-projekt /implementeringar

bottom of page